Module Toolbar

Prestasi Piagam Pelanggan
Perbadanan Stadium Malaysia Sehingga April 2016

Bil Standard Sasaran Jumlah Dilaksana Mengikut StandardJumlah Tidak Dilaksana Mengikut StandardPencapaian (%)
1 Kepuasan Pelanggan 70% 85% Tiada 113.3%
2 Tempoh Tindakbalas Kepada Aduan Kerosakan < 2 hari < 2 hari Tiada 100%
3 Tempoh Penyelesaian Aduan Awam < 8 hari < 8 hari Tiada 100%
4 Tindakan Terhadap Laporan Kerosakan < 3 hari < 3 hari Tiada 100%
Go to top