warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

Prestasi Piagam Pelanggan
Perbadanan Stadium Malaysia

Bil Standard Sasaran Jumlah Dilaksana Mengikut Standard Jumlah Tidak Dilaksana Mengikut Standard Pencapaian (%)
1 Menyelesaikan aduan biasa dalam tempoh 3 hingga 7 hari Kurang 7 hari      
2 Menyelesaikan aduan melibatkan pihak berkuasa dalam tempioh 60 hari Kurang 60 hari      
3 Pembayaran bil pelanggan yang lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja Kurang 15 hari bekerja      
4 Proses tempahan pelanggan yang lengkap dalam masa 1 hari bekerja Kurang 2 hari      
5 Mecapai kepuasan pelanggan melebihi 70% Melebihi 70%      
Go to top