warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

Bilangan Transaksi Aplikasi Dalam Talian Laman Web 
Perbadanan Stadium Malaysia 2016BilPerkhidmatanBilangan Transaksi Perkhidmatan Online Dikemaskini Secara Bulanan
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Sistem Maklumbalas/Aduan Laman Web PSM 5 3 1 4                
2 Sistem Tempahan Arena 16 16 13 15                
3 Sistem e-Belia 623 447 429 355                
4 Sistem Pendaftaran Badan Sukan 5 1 0 230                
5 Sistem Pendaftaran Alumni IKBN 73 36 104 79                
Tarikh Kemaskini: 15/04/2016

 

2015

BilPerkhidmatanBilangan Transaksi Perkhidmatan Online Dikemaskini Secara Bulanan
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Sistem Maklumbalas/Aduan Laman Web PSM 6 3 1 5 0 1 3 3  4  3 7  2
2 Sistem Tempahan Arena 18 13 21  14  20  13  11  12 15  26 16 8
3 Sistem e-Belia 440 298  553 459 619 549 472 597 444       
4 Sistem Pendaftaran Badan Sukan 148 143  123 146 11 125 100 110 129       
5 Sistem e-Biasiswa Sukan Persekutuan 0 0 0 0 0 0 0 0      
Tarikh Kemaskini: 30/12/2015

2014

Bilangan Transaksi Aplikasi Dalam Talian Laman Web 
Perbadanan Stadium Malaysia 2014


BilPerkhidmatanBilangan Transaksi Perkhidmatan Online Dikemaskini Secara Bulanan
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Sistem Maklumbalas/Aduan Laman Web PSM 7  8  22  4 3 3  3  3  7 3  5
2 Sistem Tempahan Arena 10  7 13 16  10 12 9  11 16  10   10  6
3 Sistem e-Belia 457 465  577  1346  611  553  492  711  978 662   907 524
4 Sistem Pendaftaran Badan Sukan 251 219 

184  148  152  121  81  119 144  160   142 128
5 Sistem Tempahan Kompleks Rakan Muda 2

12  5  11 13  14   28 19

Tarikh Kemaskini: 11/01/2015

2013

Bilangan Transaksi Aplikasi Dalam Talian Laman Web
Perbadanan Stadium Malaysia 2013

Bil Perkhidmatan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Dikemaskini Secara Bulanan
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Sistem Maklumbalas/Aduan Laman Web PSM TIADA 14 23 13 10 9 2  5 1
2 Sistem Tempahan Arena 3  4  17 7 22  13  6  11

Tarikh Kemaskini: 09/01/2014

Go to top