warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

 1

 

 

Kuala Lumpur, 25 Januari 2017- Perbadanan Stadium Malaysia telah mengadakan Bengkel Pemahaman Penyediaan dan Kawalan Bajet bertempat di bilik latihan Taman Teknologi Malaysia.

Bengkel ini telah melibatkan seramai 18 orang kakitangan Perbadanan Stadium Malaysia. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberi kefahaman berkenaan bajet 2017 Perbadanan Stadium Malaysia yang akan digunakan bagi tujuan kerja-kerja yang melibatka jabatan.

Selain itu, dapat memberi peluang kepada wakil bagi setiap bahagian untuk mengutarakan soalan ataupun pendapat bagi penambahbaikkan sistem dalam penyediaan kawalan bajet yang telah dibuat oleh bahagian kewangan PSM.

Di harap wakil untuk setiap bahagian yang menyertai bengkel ini dapat memanfaatkan dan menyalurkan segala ilmu yang diperolehi kepada jabatan untuk masa akan datang.

 

4

2

3

Go to top