warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

makingadiff

Kuala Lumpur, 8 September 2016 – Seramai 40 orang kakitangan Perbadanan Stadium Malaysia telah menghadiri kursus bertajuk making A Difference yang diadakan di Hotel Sri Petaling pada 7 hingga 9 September 2016.

Kursus yang menekankan pengisian dalam membina keyakinan diri akan menemukan satu anjakan paradigma terhadap pemikiran dan misi dalam menjalankan tanggungjawab kerja seharian.

Semoga seluruh kakitangan yang terlibat dapat menimba ilmu yang disampaikan dan terus berfikiran positif.

Go to top