warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

BUKIT JALIL, 19 DISEMBER 2013 – Kerja-kerja menaiktaraf, membaikpulih dan mnyelenggara padang Sadium Nasional, Bukit Jalil telah bermula pada 2 Disember 2013. Kerja-kerja in dijalankan oleh syarikat  RS Greenmaster (M) Sdn. Bhd yang dilantik melalui perolehan secara tender.


Proses pembersihan tapak dan kerja-kerja tanah telah bermula dan keseluruhan rumput sedia ada telah dikeluarkan sepenuhnya. Manakala kerja-kerja memindahkan tanah di permukaan paling atas sedang giat dijalanka. Projek menaiktaraf yang  mengambil masa selama enam bulan ini dijangkakan siap dan digunakan sepenuhnya pada Mei 2014.

 
Pengerusi PSM, Y.Bhg Dato’ Rozabil turut mengadakan sesi lawatan di tapak projek bagi melihat secara dekat kerja-kerja yang sedang dijalankan bagi memastikan perjalanan projek dapat dilaksanakan mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan.

 


Disunting Oleh: Cawangan Komunikasi Korporat

Go to top