warga_psm
orang_awam

Module Toolbar

Kuala Lumpur - 21 November – Satu sesi audit bagi amalan 5S telah dilakukan oleh pihak Perbadanan Stadium Malaysia di Stadium Nasional, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Audit ini bagaimanapun merupakan audit dalaman sebelum menghadapi pengauditan dari pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) bagi pensijilan kali kedua pada 28 November 2013 akan datang.

Pengauditan ini diadakan bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan amalan 5S yang diamalkan oleh kakitangan sejak amalan ini dilaksanakan bermula pada akhir Jun 2012 yang lalu. Pengauditan kali ini menyaksikan Zon Delima mendahului dengan markah yang tertinggi dari tiga zon yang sediaada.

Melalui penganjuran program yang seumpama ini, ianya dapat mengeratkan kerjasama di antara kakitangan dan pihak pengurusan selain memupuk sistem kerja yang berkualiti dan berkesan kepada pelanggan serta meningkatkan produktiviti pihak perbadanan itu sendiri.

 

Go to top